KWATANCIN BORIN HAUSAWA DA NA GBAGYI

By

Author

Presented To

Department of Arts

Wannan bincike ya kwatanta borin Hausa da na Gbagyi (Gwari) domin nuna kamanci da bambanci da ke tsakaninsu. Samuwar Iskoki dai wani imani ne da kowace al’adar al’ummar duniya ta yi imani da shi. Imanin mutanen duniya game da Iskoki abu ]aya ne ta fuskar kasancewarsu ~oyayyu, buwayayyu, masu ban tsoro, masu karkatar da mutane, kuma masu }arfi a kan mutane. Shi kuma bori a matsayin bautar Iska da]a]]iyar al’ada ce, da ke cikin hanyoyin addinin gargajiya na Hausa da kuma Gbagyi. Don haka, ha]uwa da zamantakewa da Hausawa suka yi da Gbagyi ya haddasa sauye-sauye na yanayin aiwatar da borin Gbagyi ta fuskokin sunayen Iskoki ko Aljannu da halayen ‘yan bori da tufafin ‘yan bori da kayan ki]an ‘yan bori da girka da kuma amfanin ‘yan bori ga jama’a. Wannan bincike ya fito da wa]annan sauye-sauye a fili domin a fahimci kamanci da kuma bambancin borin al’ummun guda biyu. Daga cikin batutuwan da aka tattauna akwai tarihin Hausawa da Gbagyi, da borin Gbagyi na asali kafin su ha]u da Hausawa. A farkon wannan bincike, an kawo borin Hausawa, sannan an nuna dangantakar Hausawa da Gbagyi ta yadda suka ha]u har borinsu ya haddasa sauyi a kan na juna musamman a manyan garuruwan Gbagyi da aka yi bayanin ha]uwarsu kamar: Kuta da Minna da Suleja duk na jihar Neja da kuma Birnin Gwari ta jihar Kaduna. A }arshe, binciken ya gano matsanancin tasirin da borin Hausawa ya yi a kan na Gbagyi ta yadda a yau, kusan dukkan ‘yan borin Gbagyi, suna aiwatar da bori ne ta salon yadda suka ga ‘yan borin Hausawa na aiwatarwa.

PLEASE NOTE:

That this Material is a Complete Project, Well Written and Contains 1 to 5 Chapters.


Click the download Button Below to Download the complete work. OR Call/WhatsApp Admin on: 09019904113 for Inquiry. Thank You

  • FOR ENQUIRY
  • support@e-projecttopics.com
  • 09019904113

Learn and Obtain Diploma in Web development, Software development, Business, Technology and Creative Skills taught by industry experts. Explore a wide range of skills with our professional tutorials.

About E-Project Material Centre


E-Project Material Centre is a web service aimed at successfully assisting final year students with quality, well researched, reliable and ready made project work. Our materials are recent, complete (chapter 1 to Minimum of Chapter 5, with references) and well written.INSTANT ACCESS! INSTANT DOWNLOAD. Simply select your department, choose from our list of topics available and explore your data

Why Students Love to Use E-Project Material ?


Guaranteed Delivery Getting your project delivered on time is essential. You cannot afford to turn in your project past the deadline. That is why you must get your project online from a company that guarantees to meet your deadline. e-Project Topics Material Centre is happy to offer instant delivery of projects listed on our website. We can handle just about any deadline you send our way. Satisfaction Guaranteed We always do whatever is necessary to ensure every customer's satisfaction

Disclaimer


E-Project Topics Material Centre will only provide projects as a reference for your research. The projects ordered and produced should be used as a guide or framework for your own project. The contents of the projects should be able to help you in generating new ideas and thoughts for your own project. It is the aim of e-Project Topics Centre to only provide guidance by which the projects should be pursued. We are neither encouraging any form of plagiarism nor are we advocating the use of the projects produced herein for cheating.

Terms and Condition


Using our service is LEGAL and IS NOT prohibited by any university/college policies You are allowed to use the original model papers you will receive in the following ways:
  • As a source for additional understanding of the subject
  • As a source for ideas for you own research (if properly referenced)
  • For PROPER paraphrasing ( see your university definition of plagiarism and acceptable paraphrase) Direct citing ( if referenced properly)
Thank you so much for your respect to the authors copyright